Carla de Vries: "Ik vind de korte lijntjes zo prettig aan Inprevo."

14 november 2021

Inprevo helpt haar klanten bij het vormgeven van hun brandveiligheidsbeleid. Wij zijn in gesprek gegaan met Carla de Vries, projectmanager bij Stichting Philadelphia Zorg*. Carla is zelf ooit begonnen in de zorg en houdt zich sinds begin 2021 bezig met het managen van het integrale brandveiligheidsbeleid. Philadelphia ondersteunt door heel Nederland mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Sinds 2012 mag Inprevo Philadelphia helpen met het vormgeven van hun brandveiligheidsbeleid, omdat alle 500 locaties een brandscan hebben gehad. Vervolgens heeft Inprevo advies gegeven over het verwerken van de geconstateerde gebreken en dat is door gaan rollen tot wat Inprevo nu voor Philadelphia doet (training en consultancy).

*In dit interview verkorten wij Stichting Philadelphia Zorg voor het leesgemak naar ‘Philadelphia’.

Wat doet Inprevo voor Philadelphia?

“Heel veel. Als er een ontruimingsplan is gemaakt, controleert Inprevo of dit klopt op het gebied van brandveiligheid. Zij adviseren bij nieuwe projecten en kunnen het Programma van Eisen opstellen. Dit is een geschreven verzameling van eisen en wensen ten aanzien van (brand)veiligheid. Zij maken ontruimingsplannen voor nieuwe locaties en verzorgen ook de ontruimingsoefeningen die we jaarlijks moeten uitvoeren. Naast Inprevo wordt de brandveiligheid ook door een andere partij verzorgd. Er is een verdeling gemaakt van alle locaties van Philadelphia.”

Waarom is deze verdeling gemaakt?

”Voor Philadelphia was het een hele ommekeer, want wij werkten eerst met veel meer partijen samen. Wij zagen dat de kwaliteit per partij verschilde en dat het heel onoverzichtelijk was als je met tien verschillende partijen werkte. Begin dit jaar hebben wij besloten om met twee partners te werken, zodat je je visie en ideeën heel goed kwijt kunt. Zij kunnen een aantal zaken verwerken binnen ons managementsysteem, zodat managers met één druk op de knop kunnen zien wie er BHV’er is, iets wat in het verleden niet mogelijk was. Je gaat niet tien verschillende partijen in jouw systeem laten werken, daar worden mensen heel nerveus van. Als je met twee partijen duidelijke afspraken kunt maken, houdt dit het overzichtelijk. Er is bewust voor twee partijen gekozen en niet voor één, omdat de locaties wat te kiezen willen hebben. Daarnaast is het heel kwetsbaar om dit maar bij één partij weg te zetten. De partijen kunnen elkaar wellicht ook versterken door middel van een gezonde concurrentie. Sinds wij met Inprevo samenwerken, hebben wij een veel betere kijk op de veiligheid binnen onze panden.”

Hoe worden training voor een zorgorganisatie als Philadelphia georganiseerd?

“Door het coronavirus konden BHV-trainingen niet doorgaan en wordt nu ingehaald. Normaal gesproken heeft iedere locatie ieder jaar een ontruimingsoefening. Alle medewerkers moeten jaarlijks BHV getraind worden. Daarnaast moet iedere locatie jaarlijks een ontruimingsoefening houden. Wat het voor zorgorganisaties ingewikkeld maakt, is het onverwachtse gedrag van cliënten. Als iemand slecht ter been is, kan je hierop anticiperen. Cliënten (met een verstandelijke beperking) kunnen onverwachts reageren en bijvoorbeeld op een bepaald moment weigeren hun kamer te verlaten als er brand uitbreekt. Dit is de reden dat we trainen met cliënten erbij. Hierdoor heeft Inprevo situaties goed nagebootst worden en weten cliënten beter hoe ze moeten handelen als er bijvoorbeeld daadwerkelijk brand uitbreekt.”

Hoe verloopt de samenwerking met Inprevo?

“Wij werken heel graag samen met Inprevo. Vroeger lieten wij het vrij aan de locatie met wie zij samenwerkten, dit kon ook de brandweer om de hoek zijn. Dit is niet te sturen in kwaliteit en maakt het heel onoverzichtelijk. Bij Inprevo heb ik echt het gevoel dat ze meedenken, dus dat je op basis van partnership met elkaar werkt."

Hoe zou u Inprevo omschrijving aan een kennis/collega?

“Ik zou het omschrijven als een prettige partij die meedenkt en verstand heeft van brandveiligheid. Als projectmanager vraag ik ze om advies bij het opstellen van een Programma van Eisen of bij het maken van een ontruimingsplattegrond. Ik vind het heel plezierig werken. Wij hebben heel korte lijntjes en weten elkaar goed te vinden.”

Wat vindt u zo prettig aan Inprevo?

“Juist deze korte lijntjes. Ik denk dat Inprevo heel veel tijd heeft gestoken in de samenwerking met Philadelphia. Door de tijdsinvestering die Inprevo heeft gedaan, denk ik dat er een hele prettige samenwerking is ontstaan waardoor de lijntjes heel kort zijn en er snel geschakeld kan worden”.

Welk cijfer zou u ons geven?

Een 8,5.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op