Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

Kleine blusmiddelen

Inprevo levert alle blusmiddelen onder eigen private label.

Kleine blusmiddelen

Kleine blusmiddelen zijn essentieel bij het bestrijden van beginnende branden. Uit recent representatief onderzoek van de Federatie Veilig Nederland blijkt dat:

  • “jaarlijks gemiddeld 2 op de 100 ondernemers te maken krijgt met brand”;
  • “in geval van brand bijna 80 procent van de ondernemers deze brand zelf weet te blussen of onder controle te krijgen, met behulp van een draagbare brandblusser of brandslanghaspel”;
  • "preventief onderhoud in meer dan 15 procent van de gevallen leidt tot benodigd extra correctief onderhoud dat wordt uitgevoerd door een vakbekwaam onderhoudsmonteur".

Wanneer er rekening gehouden wordt met deze gegevens, loont het om te investeren in kleine blusmiddelen, in het onderhoud ervan door een vakbekwaam persoon en in het opleiden van personeel voor het omgaan met kleine blusmiddelen.

Soorten blusmiddelen en brandblussers

Inprevo levert onder eigen private label (Europese producent A-merk) alle blusmiddelen met de meest gangbare blusstoffen in verschillende volume-eenheden. Wij kunnen ook fluorvrije (PFAS-vrije) blussers leveren. Wij voorzien u van advies over het soort- en benodigd aantal blusmiddelen, en over het positioneren van deze blusmiddelen binnen uw bedrijf.


Bij goedkope blussers die via detailzaken te koop zijn, is het blussend vermogen vanwege de soort blusstof en de druk op de blusser vele malen kleiner. Bovendien zijn onderdelen vaak niet te vervangen en is de levensduur van de blusser daardoor veel korter.

Controle blusmiddelen

Het adequaat onderhoud van blusmiddelen door een erkend bedrijf is wettelijk verplicht. Inprevo heeft uitsluitend vakbekwame gecertificeerde servicemedewerkers in dienst, met ervaring in het onderhouden, repareren, reviseren en adviseren van blusmiddelen.

 

Onderhoud moet uitgevoerd worden volgens de normen NEN 2559 en NEN 671-3, en uitgevoerd door een deskundig gecertificeerd persoon (REOB erkend). 

Poederblussers NEN 2559

De poederblusser onderscheidt zich onder meer door een uitstekende bluscapaciteit. De poederblusser kan, met uitzondering van de metaalbrandblusser, universeel ingezet worden voor het blussen van vastestof-, vloeistof- en gasbranden (klasse A, B en C). De poederblusser kan ingezet worden bij zowel zeer lage als zeer hoge temperaturen. Ook het blussen van onder spanning (max 1000 volt) staande apparatuur levert geen gevaar op. Er dient wel rekening gehouden te worden met de gevolgschade van bluspoeder op elektronische en fijnmechanische apparatuur. De poederblusser moet daarom alleen daar worden toegepast waar de brand snel en doeltreffend moet en kan worden geblust en de nevenschade van ondergeschikt belang is.

 

Alhoewel het bluspoeder geschikt is voor het blussen van brandende gassen, wordt dit sterk afgeraden in verband met explosiegevaar. Een dergelijke brand moet worden gedoofd door de gastoevoer te sluiten.

 

Om ervoor te zorgen dat u altijd over goedgekeurde werkbare blussers beschikt, voeren wij jaarlijkse controles uit. Voor de 10-jaarlijkse revisie voeren wij een servicewissel uit, ter vervanging van de blusser die onderhoud nodig heeft.

 

Toepassing: Chemische- en petrochemische industrie, on/offshore, wegvervoer, tankstations enz.

Koolzuursneeuwblussers (CO₂ blussers) NEN 2559

De koolzuursneeuwblusser (of CO₂ blusser, kooldioxide blussers) is bij uitstek geschikt voor het bestrijden van vloeistofbranden (klasse B) in de omgeving van onder spanning staande apparatuur of installaties. Het grootste voordeel van de koolzuursneeuwblusser is dat de blusstof nagenoeg geen nevenschade veroorzaakt aan de te blussen objecten en zodoende de instrumenten niet aantast en/of vloeistoffen niet worden verontreinigd. De koolzuursneeuwblusser wordt daarom onder meer toegepast bij elektronische apparatuur waar niet geblust mag worden met op water gebaseerde blusstoffen. De blussende werking van de koolzuursneeuwblusser is gebaseerd op het verstoren van de zuurstof balans in de lucht. De brandhaard krijgt hierdoor te weinig zuurstof en gaat door verstikking uit.

 

Let wel; een koolzuuesneeuwblusser is geen standalone blusser. Deze kan naast een andere blusser gehangen worden, maar niet alleen. Met deze blusser mag nooit een mens geblust worden, daarom is deze op veel scholen en kinderopvangen verboden/niet gewenst.

 

Dankzij onze jaarlijkse controles heeft u altijd inzetbare en wettelijk goedgekeurde blussers. Tijdens de 10-jaarlijkse revisie kijken wij welke CO blussers onderhoud nodig hebben en voeren hierbij servicewissels uit.

 

Toepassing: Kantoor, keukens, laboratoria, patch/serverruimtes, bij machines, meterkasten, schakelruimtes, werkplaatsen en dergelijken.

Brandslanghaspels NEN 671-3

Doordat brandslanghaspels op het waterleidingnet zijn aangesloten, kan er een onbeperkte hoeveelheid water gebruikt worden om te kunnen blussen. Water is een uitstekend blusmiddel en geschikt voor de bestrijding van beginnende branden (brandklasse A).

 

Tijdens de jaarlijkse en 5-jaarlijkse controle kijken we naar de staat van de brandslanghaspel: onze servicemedewerkers kijken naar de lagers, kranen, bevestigingen en uitlezing van de slang. Wij voeren ook een remtest en debietmeting uit. Bij beschadigingen moet de brandslang van de haspel worden beproefd op de maximale werkdruk.

 

Inprevo keurt en onderhoudt alle merken blusmiddelen en brandslanghaspels. Ook voor de bluswagens NEN2659 en droge blusleidingen NEN1594 bieden wij jaarlijks controle onderhoud aan, conform geldende wet- en regelgeving.

Schuimblussers NEN 2559

De schuimblusser wordt in heel veel situaties toegepast. Deze blusser is namelijk zeer gebruiksvriendelijk en effectief. Bovendien is de nevenschade nihil en wordt het milieu door de blusstof niet of nauwelijks belast (biovulling). De schuimblusser kan o.a. zijn gevuld met een premix van water, AFFF schuimvormend middel of een speciaal biologisch afbreekbaar en/of een vorstbestendig schuim.

 

Ook voor schuimblussers kunt u bij ons terecht voor een jaarlijkse controle en het 5-jaarlijkse uitgebreide onderhoud. Wij voeren een servicewissel uit zodat u altijd goedgekeurde werkbare schuimblussers tot uw beschikking heeft.

 

Toepassing: Woningen, kantoorruimten, ziekenhuizen, laboratoria, werkplaatsen, openbare gebouwen, keukens, kantines, auto’s, caravans, boten, enz.

Vetbrandblusser NEN 2559

De vetbrandblusser bevat een speciale blusstof ('wet chemical' of 'chemisch blusschuim'), dat specifiek is bedoeld om een brandende frituurbak af te dekken en adequaat te blussen. Het chemisch blusschuim van de vetbrandblusser heeft een emulgerende eigenschap, waardoor een afsluitende laag wordt gevormd op de brandende vloeistof. Bovendien heeft het een sterk koelende werking, waardoor de temperatuur van de vloeistof snel afneemt en onder de zelf ontbrandingstemperatuur komt. De corrosie bestendigheid van een brandblusser wordt in de professionele keuken op de proef gesteld vanwege het veelvuldige gebruik van reinigings- en ontsmettingsmiddelen. Een brandblusser met hoge corrosie bestendigheid is op deze plaatsen dan ook gewenst.

 

Toepassing: Keukens, Horeca

Lithiumblusser NEN 2559

Voor een lithiumbrand werkt een gewone blusser niet. Gewone blussers (bijvoorbeeld schuimblussers) zijn niet geschikt voor dit soort branden. Inmiddels zijn er lithiumblussers op de markt. Deze blussers zijn speciaal ontwikkeld voor het blussen van lithiumbranden. Deze blusser legt een gel-laag over het brandende object. Deze gel-laag heeft een koelende en verstikkende werking wat de brand dooft.

 

Wilt u meer weten over de lithiumblusser? Lees dan hier verder.

Brandblusser in Rotterdam, Houten, Amsterdam of Goes nodig?

Bent u op zoek naar een brandblusser voor uw bedrijf? Wilt u meer weten over onze blusmiddelen of brandblussers? Onze specialisten adviseren u graag!

NEEM CONTACT OP