Safety Consultancy

Inprevo geeft advies op het gebied van bedrijfshulpverlening, arbeidsveiligheid en brandveiligheid. Door te werken volgens het principe van een vijfstappenplan voor veiligheid, helpt Inprevo de veiligheidsrisico’s binnen uw organisatie tot een minimum te beperken. Meestal gebeurt dit door het afsluiten van een beheercontract bij Inprevo.

Heeft u wel eens gedacht aan het inhuren van een Inprevo adviseur voor een langere termijn? 

De consultants van Inprevo zijn in staat u te helpen met diverse vraagstukken op het gebied van veiligheid en hebben allemaal hun eigen specialiteit. De consultants hebben een MVK- of een HVK- opleiding genoten en helpen u niet enkel met bepaalde eenmalige (afgekaderde) klussen, maar kunnen ook ingezet worden voor een aantal uren per week gedurende een langere periode van enkele maanden of zelfs jaren. Er wordt hier een uurtarief met u afgesproken voor een (on)bepaalde tijd. Ervaring leert dat de consultant het bedrijf nog beter leert kennen als hij/zij daadwerkelijk binnen uw bedrijf werkzaam is. De consultant is in staat om meer verschillende veiligheidgerelateerde zaken voor u op te pakken, ook kwesties die zich onverwachts voordoen.

Safety Consultancy

Waar kan Inprevo u mee helpen? 

Inprevo kan u onder andere de volgende zaken uit handen nemen of kan u hierbij ondersteunen: 

 • Opstellen van een Taak Risico Analyse;

 • Opstellen BHV-beleid;

 • Opstellen BHV-plan;

 • Uitvoeren BHV RI&E en Arbo RI&E;

 • Opstellen ontruimingsplan en maken van de tekeningen;

 • Opstellen Business Continuity Plan / Crisis Management Plan; 

 • Opstellen van een (meerjaren) opleidingsprogramma voor BHV’ers;

 • Voorbereiden en organiseren van opleiding, training en oefening;

 • Uitvoeren van incidentenonderzoek;

 • Adviseren op het gebied van veiligheidsmiddelen;

 • Inspelen op acute situaties / issues.

Meer informatie?

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op