Preventiemedewerker helpt bij het melden van (bijna-) ongevallen en gevaarlijke situaties

Het belang van het melden van (bijna-)ongevallen en onveilige situaties

We weten allemaal dat het melden van een ongeval belangrijk is. Sommige ongevallen moeten wettelijk aan de Arbeidsinspectie gemeld worden. Ook bij situaties waar het bijna mis is gegaan of onveilige situaties is het belangrijk er melding van te maken. Al is het alleen maar omdat we niet willen dat een ander ook zoiets overkomt. Meld dit soort zaken bij jouw preventiemedewerker zodat hij/zij passende acties kan ondernemen. Onze preventiemedewerker vertelt hoe je (bijna-)ongevallen en onveilige situaties kunt herkennen en wat je vervolgens kunt doen.

Ongeval

Een ongeval komt nooit alleen. Het is het resultaat van een aaneenschakeling van situaties en gebeurtenissen. Zeker ná een ongeval zijn we weer (even) alert en onderzoeken we hoe voorkomen kan worden dat het niet nog een keer gebeurt. Het analyseren van ongevallen is een taak voor een veiligheidskundige en vraagt enige ervaring. Vooral om uit te zoeken wat de eigenlijke (diepere) oorzaak van een ongeval is.  

Dat laatste is interessant en past precies in de uitdrukking: ‘Als het kalf verdronken is, dempt men de put.’ Er is dus een ongeluk nodig om te beseffen dat ergens iets niet veilig is en dat er wat aan gedaan moet worden. Maar wat nu als we eens eerder gaan beseffen dat ergens iets niet veilig is en we dan op tijd maatregelen kunnen treffen. Zouden er dan minder of geen ongevallen gebeuren?

Bijna-ongeval

Hoe vaak heb je niet gedacht als je van een ongeval hoort: “Dat is mij ook bijna overkomen.” Bijna, maar niet helemaal. Had ik geluk, kon men op het laatste moment nog ingrijpen of ik mijzelf snel vastgrijpen of wegspringen of werkte een veiligheidsmaatregel? Hoe dan ook, het is altijd belangrijk te weten te komen waarom het net goed ging. Daarom is het melden van een bijna-ongeval net zo belangrijk als het melden van een ongeval, want van bijna-ongevallen kunnen we leren. Als we er dan achter komen dat een veiligheidsmaatregel heeft gewerkt, kunnen we onszelf een schouderklopje geven. “Dat hebben we dan toch maar weer eens mooi en goed geregeld.” En als we er achter komen dat het geluk was - in welke vorm dan ook - dan kunnen we veiligheidsmaatregelen treffen vóórdat er een echt ongeval gebeurt. Dat is ook mooi en minstens net zo belangrijk. Maar wat nu als we eens eerder gaan inzien dat ergens iets niet veilig is en we dan op tijd maatregelen kunnen treffen. Zouden er dan minder of geen bijna-ongevallen gebeuren?

Onveilige situatie

Het komt regelmatig voor dat je een situatie ziet en denkt: “Als dat maar goed gaat!” En meestal gaat het ook goed. Was het geluk of was men extra voorzichtig omdat men besefte dat de situatie of handeling niet veilig was? Je weet het niet en wilt het misschien ook niet weten. Je bent in elk geval blij dat jij niet in die situatie was. Laat je die dan voor wat het is? De kans dat een ander daardoor een (bijna-)ongeval krijgt is best aanwezig. Dus ga je die ook melden? De ene zou zeggen: “Nee, dat doe ik niet, ik wil een collega niet in moeilijkheden brengen” en een ander: “Nee hoor, weet je hoeveel werk dat is?” Als Preventiemedewerker zeg ik: ”Ja zeker melden, want ik wil niet de last dragen dat als een collega door die situatie een ongeluk krijgt, ik dat had kunnen voorkomen door het simpelweg te melden!”

Melden (bijna-)ongevallen en onveilige situaties

Het melden van (bijna-)ongevallen en onveilige situaties zorgt voor ons allemaal voor een veiligere (werk) omgeving met minder kans op ongevallen. Neem contact op met jouw preventiemedewerker en creëer zo samen een veiligere werkomgeving.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op