Onze werkwijze 'Doordacht Veilig' en BIO-Maatregelen

Integrale brandveiligheid is veel omvattend en komt tot uiting in de zogenaamde BIO-maatregelen. Maar wat houden deze brandveiligheidsmaatregelen eigenlijk in? En hoe implementeren wij dit in onze werkwijze: 'Doordacht Veilig'?

BIO-maatregelen

De BIO-maatregelen zijn bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aspecten met betrekking tot brandveiligheid. Deze drie aspecten zijn ook zodanig benoemd in de Nederlandse wet- en regelgeving.  Samen waarborgen ze een goed brandveiligheidsniveau van uw panden en organisatie. Wij hebben deze maatregelen geïmplementeerd in onze werkwijze en veiligheidsplan: ‘Doordacht Veilig’.

Bouwkundige brandveiligheid

De bouwkundige brandveiligheidsmaatregelen gaan onder andere over voorzieningen die ervoor zorgen dat het ontstaan en uitbreiden van brand wordt voorkomen. Hierbij kunt u denken aan aspecten zoals; brandcompartimenten gebruikte materialen maar ook de aanwezigheid van voldoende vluchtroutes.

Het belangrijkste uitgangspunt is dat er bij een calamiteit, aanwezigen zo snel mogelijk in veiligheid worden gebracht en dat een eventuele brand niet overslaat naar andere bouwdelen of omliggende gebouwen. De grootte van het brandcompartiment en daarmee het aantal personen dat in een brandcompartiment aanwezig is en de mate van zelfredzaamheid van aanwezige personen is maatgevend voor de snelheid waarmee een compartiment kan worden ontruimd.

Om aan alle bouwkundige eisen te voldoen kunnen wij u helpen door bijvoorbeeld een bouwplantoetsing of een brandveiligheidsscan uit te voeren of een brandoverslagberekening te maken.

Installatietechnische brandveiligheid

Bij installatietechnische brandveiligheid moet u denken aan alle vormen van brandveiligheidsinstallaties. Van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, tot een sprinklerinstallatie en rook- en warmteafvoerinstallatie. Ook kleine blusmiddelen, rookmelders, nood- en transparantverlichting en zelfsluitende deuren kunnen hieronder vallen.

De installatietechnische aspecten zijn van invloed op de algehele brandveiligheid.  Deze aspecten dienen om de aanwezige personen snel te waarschuwen en de omstandigheden te bieden om het bouwwerk veilig te kunnen verlaten. Om deze installatietechnische aspecten goed te borgen zijn Programma’s van Eisen (PvE), frequente inspecties en certificering door erkende bedrijven noodzakelijk.

Vanuit Inprevo kunnen wij u helpen om onafhankelijk de juiste keuzes te maken en deze aspecten goed vast te leggen.

Organisatorische brandveiligheid

Bij de organisatorische brandveiligheid gaat het om bijvoorbeeld het menselijk handelen en de invulling van veiligheidsfuncties in een organisatie. Hierbij kan gedacht worden aan het invullen van de bedrijfsnoodorganisatie, instructiebijeenkomsten, een BHV-plan en het maken van een ontruimingsplan met plattegronden. Het jaarlijks trainen en oefenen van de bedrijfshulpverlener (BHV’er) maakt hier ook onderdeel van uit. De organisatorische aspecten moeten er voor zorgen dat de aanwezige personen binnen de beschikbare tijd in veiligheid gebracht worden.

(Brand)veiligheid is een samenhang van BIO

De BIO-onderdelen hangen samen met elkaar. Een klein brandcompartiment en snelle detectie zorgt er voor dat de brand snel kan worden geblust of dat er een beperkt aantal personen hoeft te worden ontruimd. De investeringen en aandacht voor de 3 onderdelen beïnvloeden elkaar, zowel in tijd, prioriteit als in geld.

Wij kunnen u helpen middels de PDCA-cyclus (plan, do, check, en act cyclus), verwerkt in onze werkwijze om op een juiste en afgewogen wijze te voldoen aan de brandveiligheid in uw organisatie en de brandveiligheid in uw organisatie en de brandveiligheid zo duurzaam en kostenefficiënt mogelijk in te richten.

BIO-maatregelen en onze werkwijze

Vanuit onze werkwijze 'Doordacht Veilig' borgen wij alle BIO-maatregelen in vijf veiligheidsgebieden:

Samen met u kijken wij graag naar uw veiligheidsbeleid en proces zodat u 'Doordacht Veilig' kunt werken. Wilt u meer weten over deze werkwijze? Bezoek dan de pagina 'Doordacht Veilig' hier kunt u ook de brochure downloaden.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op