BHV-organisatie samenstellen

BHV-organisatie samenstellen

Voor elke BHV-organisatie is het van belang dat alle BHV’er de juiste kennis en competenties hebben om te zorgen voor preventie en om op te kunnen treden bij incidenten.

BHV organisatie

Voor elke BHV-organisatie is het van belang dat alle BHV’er de juiste kennis en competenties hebben om te zorgen voor preventie en om op te kunnen treden bij incidenten. De BHV-organisatie bestaat uit alle betrokkenen met taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het gebied van BHV. De invulling hiervan en degene aan wie de taken zijn aangewezen, is schriftelijk vastgelegd. Daarnaast is er ook opgenomen welke bevoegdheden de bedrijfshulpverleners hebben tijdens een incident. Inprevo heeft jarenlange ervaring met het vormgeven van een BHV-organisatie. Een BHV-organisatie is als volgt opgebouwd.

Hoofd BHV beleidsmatig

Het hoofd BHV zorgt ervoor dat de BHV-organisatie goed functioneert. Het hoofd BHV heeft als belangrijkste taak om het BHV-beleid vorm te geven in overleg met de bedrijfsleiding. Zijn of haar maatregelen zorgen ervoor dat risico’s voorkomen worden of dat incidenten zoveel mogelijk beperkt worden. Dankzij het hoofd BHV weet iedereen uit de BHV-organisatie wat hem of haar te doen staat. Hij of zij bestrijdt het incident en draagt het daarna over aan de hulpdiensten. Daarnaast zorgt het hoofd BHV ervoor dat alle bhv’ers hun kennis regelmatig bijhouden.

Vooral in kleinere organisaties en bedrijven met relatief minder veiligheidsrisico’s zal de coördinator/Hoofd BHV één functie zijn.

Wanneer er zowel een coördinator als een Hoofd BHV worden aangewezen in de BHV-organisatie, draagt het hoofd BHV verantwoordelijkheid voor de beleidsmatige kant van de BHV-organisatie. De coördinator houdt zich dan bezig met operationele zaken.

De beleidsmatige opleiding Coördinator/Hoofd BHV van Inprevo geeft inzicht in de wettelijke kaders rondom BHV en biedt handvatten voor het opzetten en onderhouden van een BHV-organisatie.

Hoofd BHV beleidsmatig

Hoofd BHV operationeel

Als operationeel leidinggevende draagt een Coördinator/Hoofd BHV een grote verantwoordelijkheid binnen de BHV-organisatie. Het hoofd BHV is verantwoordelijk voor het naleven van de Arbo wet- en regelgeving. Hij of zij dient hier uitgebreide kennis van te hebben. Het hoofd BHV kan daarnaast preventieve maatregelen herkennen.

Bekijk onze opleiding Coördinator/Hoofd BHV (operationeel).

Ploegleider BHV

Grote en complexe organisaties bestaan meestal uit meerdere BHV’ers, dat vanuit de wet- en regelgeving vereist wordt. In zo een BHV-organisatie wordt dan vaak een ploegleider aangewezen. Deze coördineert de inzet van BHV’ers in het geval een incident en geeft leiding aan de BHV-ploeg. De ploegleider BHV heeft een uitgebreide kennis van maatregelen, hulpmiddelen, procedures en taakomschrijvingen.

Bekijk onze opleiding Ploegleider BHV.

BHV’er

Een BHV’er heeft zich vrijwillig opgegeven om te zorgen voor preventie en op te treden bij incidenten. De BHV’er is in bezit van BHV Basis en weet wat er moet gebeuren bij een brand, ongeval of ziekte. Tijdens dit soort situaties brengt hij of zij iedereen in veiligheid. Door BHV jaarlijks te herhalen, worden alle vaardigheden en competenties onderhouden.

BHV’ers hebben onder andere de volgende taken:

  • Het gebouw ontruimen;

  • Beginnende branden blussen;

  • Communiceren met externe hulpverleners;

  • Juiste opvang van de betrokkenen op de verzamelplaats.

Met de BHV Basis van Inprevo worden BHV'ers voorbereid op deze taken. Zij ontwikkelen de juiste vaardigheden om snel te kunnen reageren op verschillende soorten incidenten die zich op de werkvloer kunnen voordoen.

Inprevo

Het vormgeven van een BHV-organisatie kan vrij complex zijn. Inprevo biedt de juiste trainingen om uw medewerkers van de juiste kennis, competenties en vaardigheden te voorzien. Benieuwd naar de mogelijkheden? Bekijk dan het complete aanbod trainingen. Inprevo zorgt ervoor dat uw BHV-organisatie paraat staat wanneer het nodig is.

Meer weten? Onze consultants staan u graag te woord.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op